Mishandeling advocaat direct geregeld

Disclaimer

Beperking aansprakelijkheid

De teksten op deze website zijn door een deskundig strafrecht advocaat opgesteld. Mochten desalniettemin vergissingen/fouten in de tekst voorkomen dan wordt aansprakelijkheid hiervoor volledig uitgesloten. Aansprakelijkheid wordt tevens uitgesloten voor het om wat voor reden dan ook niet of niet tijdig contact opnemen na het invullen van een contactformulier.

Privacy / uw gegevens

De door u verstrekte gegevens na het invullen van een formulier, worden door Singel Advocaten slechts gebruikt om contact met u te kunnen opnemen om de mogelijkheden met u te bespreken danwel - indien wij u verder bijstaan - om uw gegevens in onze reguliere zaakadministratie te kunnen opnemen. De gegevens worden door ons nimmer aan derden verstrekt, behoudens aan de advocaat die contact met u opneemt of uw zaak behandelt. Uw per email-verstrekte gegevens worden door ons intern bewaard voor een periode van vijf jaren, om op enig moment - bijvoorbeeld op uw verzoek - te kunnen nagaan of u contact met ons heeft opgenomen en om intern de ingekomen melding deugdelijk te kunnen afhandelen.