Mishandeling advocaat direct geregeld

Dagvaarding mishandeling

Als u een dagvaarding ontvangt in uw strafzaak voor mishandeling moet u voor de Rechter verschijnen.

Dit kan een Politierechter zijn, maar ook een Meervoudige Strafkamer (die behandelt grotere zaken).

Ook kunt u een oproeping voor een TOM (OM) zitting ontvangen, waarmee de Officier van Justitie u een aanbod doet de zaak af te doen. (LET OP: Dit wordt wel gewoon op uw documentatie (Strafblad) vermeld!)

 Het is belangrijk om voor uw zaak  een advocaat in te schakelen met ervaring in geweldszaken (mishandeling) die u kan helpen straf te voorkomen danwel deze zo laag mogelijk te houden.

Als u het formulier invult dan wordt snel en gratis contact met u opgenomen door een  advocaat voor mishandeling

Wij hebben enkele gegevens nodig om contact met u op te nemen

(Dit kost een paar minuten. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen aan een advocaat verstrekt)

U accepteert met het invullen onze beperking van aansprakelijkheid en privacyreglement

Dagvaarding Mishandeling

Als u terecht moet staan voor een strafbaar feit, zoals mishandeling of openlijke geweldpleging, ontvangt u een dagvaarding om voor de rechter te verschijnen. Als u niet zelf naar de zitting wilt, mag u de verdediging ook overlaten aan uw advocaat. 

Dagvaarding

In de dagvaarding staat van welk strafbaar feit de officier van justitie u verdenkt. Ook staat er waar en wanneer de behandeling van uw zaak plaatsvindt. Op de achterkant van de dagvaarding vindt u informatie over uw rechten, zoals het recht op een tolk en het recht op rechtsbijstand.

Hoe lang het duurt voordat u een dagvaarding ontvangt, is afhankelijk van de omvang van uw zaak. Bij eenvoudige zaken ontvangt u uiterlijk 1,5 jaar na constatering van het strafbare feit een dagvaarding.

Bezwaar tegen dagvaarding

Als u vindt dat u ten onrechte bent gedagvaard, kunt u bij de griffie (secretariaat) van de rechtbank binnen 8 dagen een bezwaarschrift indienen. In het bezwaarschrift omschrijft u zo duidelijk mogelijk waarom u het niet eens bent met de dagvaarding, bijvoorbeeld omdat u vindt dat u onschuldig bent. De rechtbank neemt een beslissing over uw bezwaarschrift.

Advocaat 

Als u verdacht wordt van een misdrijf zoals mishandeling, is het verstandig om een advocaat in te schakelen. Als u de rechtsbijstand niet zelf kunt betalen, kan uw advocaat een gesubsidieerde rechtsbijstand voor u aanvragen. Dan wordt uw advocaat door de overheid betaald, en betaalt u alleen een eigen bijdrage.

Aanwezigheid op de terechtzitting

U bent niet verplicht op de zitting te verschijnen. U kunt uw verdediging overlaten aan uw advocaat, maar u moet hem daarvoor machtigen. De rechter moet hiermee instemmen.

Zaak bij verstek behandelen

Als u niet op de zitting verschijnt en u uw advocaat niet machtigt uw verdediging te voeren, kan de rechter uw zaak behandelen zonder uw aanwezigheid. Hij behandelt uw zaak dan bij verstek. Soms verleent de rechter geen verstek, omdat hij het noodzakelijk vindt dat u aanwezig bent. De zaak wordt dan uitgesteld en u wordt nogmaals opgeroepen.

Behandeling van de zaak

Tijdens de zitting zal de rechter u ondervragen. Als verdachte bent u niet verplicht om op deze vragen te antwoorden. Als de rechter voldoende weet over uw zaak, geeft hij het woord aan de officier van justitie. Deze zal nu op zijn beurt zeggen wat hij van de zaak vindt. Dat heet het requisitoir. Het requisitoir eindigt met de eis van de officier van justitie. Nadat de officier van justitie zijn eis heeft voorgelezen, krijgt u of uw advocaat het woord. U kunt dan alles naar voren brengen waarvan u denkt dat het van belang is. Dit heet het pleidooi. De officier mag daar weer op reageren. Vervolgens krijgt u of uw advocaat nogmaals, en als laatste, het woord.

Vonnis

Het proces eindigt uiteindelijk met een vonnis van de rechter. Dit kan zijn:

  • vrijspraak (als er geen of onvoldoende bewijs is);
  • ontslag van rechtsvervolging (als het strafbare feit of de verdachte niet strafbaar is);
  • veroordeling.

De politierechter of kantonrechter doen meestal onmiddellijk na de zitting mondeling uitspraak. De rechtbank doet meestal niet direct uitspraak, maar uiterlijk 14 dagen na de zitting. U bent niet verplicht om bij de uitspraak aanwezig te zijn.

 

Er zijn op dit moment geen nieuwsberichten beschikbaar.