Mishandeling advocaat direct geregeld

Politierechter dagvaarding

Dagvaarding Politierechter; Mishandeling en openlijke geweldplging

Als u een dagvaarding krijgt voor de Politierechter, dan moet u voor de rechter verschijnen. De Politierechter is een 'alleenzittende' rechter en kan een maximumstraf opleggen van een jaar gevangenisstraf.

Voor mishandeling en openlijke geweldpleging wordt vaak een werkstraf opgelegd. Bij poging tot zware mishandeling is de kans op gevangenisstraf groter. De veroordeling wordt  op uw Strafblad (documentatie) vermeld. U kunt hier later problemen mee krijgen als u een Verklaring over het Gedrag (VOG) nodig heeft, voor een dienstbetrekking. Ook kan het accepteren gevolgen hebben voor de (civiele) aansprakelijkheid. De schuld staat dan mogelijk in beginsel vast, wat later tot een vervelende schadeclaim kan leiden.

Mogelijk kunt u een beroep doen op noodweer (zelfverdediging) bij mishandeling? Wij weten wat we moeten doen doen om straf te voorkomen of de straf voor mishandeling zo laag mogelijk te houden

Het is dan ook belangrijk uw zaak direct te laten beoordelen door een deskundig advocaat

Neem direct gratis en vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier. Wij bellen u dan snel terug.

Wij hebben enkele gegevens nodig om contact met u op te nemen

(Dit kost een paar minuten. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen aan een advocaat verstrekt)

U accepteert met het invullen onze beperking van aansprakelijkheid en privacyreglement

Politierechter zitting

Hoe verloopt de zitting
Komt een mishandeling of geweldpleging voor bij politierechter dan ziet u in de zaal één rechter zitten. Links van de rechter aan een aparte tafel, zit de officier van justitie en rechts de griffier.De verdachte en zijn of haar advocaat zitten tegenover de rechter. 

Bij binnenkomst van de rechter(s) gaat iedereen even staan. De rechter, of bij meer rechters de president, voert het woord. De griffier schrijft op wat er wordt gezegd. De procedure is in de wet vastgelegd. De rechter vraagt naar de naam en het adres van de verdachte en wijst hem op het recht vragen niet te beantwoorden. Daarna leest de officier van justitie de aanklacht voor. Daarin staat waarvan de verdachte wordt beschuldigd. Vervolgens stelt de rechter vragen aan de verdachte om er achter te komen of hij vasthoudt aan de verklaringen die hij bij de politie heeft afgelegd.

Er zijn op dit moment geen nieuwsberichten beschikbaar.