Mishandeling advocaat direct geregeld

Verhoor Politie Mishandeling

 Verhoor Politie voor mishandeling

Als u door politie wordt verdacht van mishandeling, kunt u worden aangehouden voor een politieverhoor. Ook kunt u per brief of telefoongesprek een uitnodiging voor een ondervraging ontvangen. Zo een uitnodiging is natuurlijk niet helemaal vrijblijvend. Als u niet komt of niet reageert, zal de Officier van Justitie uw aanhouding buiten heterdaad kunnen bevelen. Dan wordt u alsnog aangehouden en naar het politiebureau gebracht. Het is dus onverstandig om de uitnodiging te negeren.

Wel is het verstandig om direct overleg te hebben met een advocaat, ervaren in geweldszaken, waaronder mishandeling. Als u eenmaal een verklaring heeft gegeven aan de politie, staat deze definitief vast. U kunt deze later niet intrekken. Alleen als u aannemelijk maakt dat er door politie fouten zijn gemaakt en u bijvoorbeeld onder teveel druk bent gezet, is dat mogelijk. Maar dat is zelden het geval en bovendien zal de politie daar meestal anders over denken. Kortom: U trekt dan meestal aan het kortste eind!

 Als advocaat zijn wij ervaren in het bijstaan van verdachten bij het politieverhoor voor mishandeling. Wij zijn bij het verhoor als advocaten aanwezig en grijpen in als het verhoor niet volgens de regels verloopt. Bijvoorbeeld als vragen suggestief zijn, onduidelijk zijn of als er teveel druk op u wordt gelegd. Ook waken wij voor uw juridische belangen en rechten en vragen wij zo nodig een schorsing aan tijdens het verhoor om even met u vertrouwelijk te overleggen.

Zo voorkomt u dat u een verklaring aflegt die op onjuiste manier tot stand is gekomen en later bij de politierechter of meervoudige strafkamer gewoon tegen u wordt gebruikt!

 

Tips voor uw politieverhoor over mishandeling

Als advocaat doen wij veel tijdens het verhoor, dat is natuurlijk niet allemaal samen te vatten in een samenvatting.

Wél kunnen wij volgende adviezen geven voor uw politieverhoor voor mishandeling, die wij door onze ervaring in de praktijk hebben opgedaan.

  • Blijf rustig en beheerst. Laat u niet gaan

De politieagent of verbalisant kan er belang bij hebben dat u emotioneel wordt of uit angst u laat gaan. Niet alleen wordt dat dan opgeschreven in het proces-verbaal, maar ook dwingt men u mogelijk tot een verklaring waar u later spijt van krijgt. Een verklaring moet u in alle rust afleggen of niet. Bij twijfel, geef geen antwoord (meer) en vraag om een advocaat.

 

  • Lees uw verklaring altijd door voordat u tekent

Lees altijd uw verklaring na het verhoor over mishandeling door en teken alleen als u er 100% mee akkoord bent. Zo niet, weiger dan te tekenen en geef als reden daarvoor op dat naar uw mening de verklaring niet klopt.

 

  • Trap niet in ondervragingstactieken

Over ondervragingstactieken voor het verhoor zijn boeken vol geschreven. Zoals een zeer vriendelijke agent en een ander norse, zodat u bij de vriendelijke steun zoekt die u dan in de richting van een verklaring stuurt (good cop-bad cop). Of bangmakerij, met opmerkingen dat u sneller buiten staat als u bekent. Trap er niet in! Oftewel, op dit moment: 'The police is not your friend'.

 

  • Alles wordt opgeschreven.

Ook als u in uw cel iets tegen een agent zegt. Of als u belt met uw telefoon na of voor uw verhoor in zwaardere zaken (telefoontap). Dus geen rechtvaardigende zaken na het verhoor, ook niet als de verbalisant met u op de gang nog even ' napraat' over uw verhoor

 

  • Doe géén afstand van rechten zonder overleg met ons als advocaat

Als u toestemming geeft voor doorzoeking (huiszoeking) tijdens uw verhoor bijvoorbeeld, 'dekt' dat eventuele fouten van politie. Ook is overleg met een advocaat voor uw verhoor voor mishandeling een recht dat niet zomaar bestaat. Overleg altijd met ons als advocaat vóórdat u wordt verhoord en het te laat is...

 

Contact advocaat voor politieverhoor voor mishandeling

Als u overleg wilt met een ervaren advocaat voor mishandeling en uw politieverhoor, kunt u gewoon het contactformulier invullen van deze website. Een advocaat ervaren met politieverhoren neemt dan gratis en vrijblijvend contact met u op. Tijdens dit gesprek zal worden gekeken wat uw processuele positie is en of het wellicht verstandig is om een advocaat bij uw verhoor voor mishandeling aanwezig te laten zijn.

Wij hebben enkele gegevens nodig om contact met u op te nemen

(Dit kost een paar minuten. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen aan een advocaat verstrekt)

U accepteert met het invullen onze beperking van aansprakelijkheid en privacyreglement

Wat wij u bieden

  1. Contact met deskundig advocaat voor mishandeling 
  2. Binnen 24 uur contact met een advocaat
  3. Vertrouwelijk en gratis eerste gesprek
  4. Duidelijke redelijke kosten (ook pro-deo!)
  5. Direct E-mail adres en 06-nummer advocaat

Er zijn op dit moment geen publicaties beschikbaar.