Mishandeling advocaat direct geregeld

OM Zitting (TOM Zitting) Mishandeling

Accepteer niet zomaar een transactie voor mishandeling!

Tijdens een OM-zitting (of TOM Zitting, wat ' Transactie zitting OM betekent') wordt u een voorstel gedaan om een straf uit te voeren om een zitting bij de rechter te voorkomen. Ook voor mishandeling of openlijke geweldpleging kan een OM-Zitting plaats vinden.

Het is niet altijd verstandig het voorstel te accepteren. Ten eerste wordt altijd gezegd dat de ' eis ter zitting' hoger zal zijn. Hierdoor onstaat het gevoel het voorstel ' maar 

Deze straf wordt gewoon op uw Strafblad (documentatie) vermeld. U kunt hier later problemen mee krijgen als u een Verklaring over het Gedrag (VOG) nodig heeft, voor een dienstbetrekking. Ook kan het accepteren gevolgen hebben voor de (civiele) aansprakelijkheid. De schuld staat dan mogelijk in beginsel vast, wat later tot een vervelende schadeclaim kan leiden. Ook wordt niet altijd goed gekeken door de Officier van Justitie naar de mogelijkheid van vrijspraak in uw zaak.

Het is dan ook belangrijk een strafbeschikking niet zomaar te accepteren, maar uw zaak direct te laten beoordelen door een deskundig advocaat

Uw TOM-advocaat kan ook verzet instellen tegen de strafbeschikking voor mishandeling, waarmee de zaak alsnog aan een onafhankelijk rechter wordt voorgelegd. LET OP: De termijn hiervoor is twee weken na verstrekking van de strafbeschikking bij de om zitting voor mishandeling.

Neem direct gratis en vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier. Wij bellen u dan snel terug.

Wij hebben enkele gegevens nodig om contact met u op te nemen

(Dit kost een paar minuten. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen aan een advocaat verstrekt)

U accepteert met het invullen onze beperking van aansprakelijkheid en privacyreglement

Tom Zitting Mishandeling/geweldpleging ; Hoe verloopt de zitting

(T)OM-zitting mishandeling

(T)OM-zitting
Een OM-zitting is een zitting van het Openbaar Ministerie (OM) waarbij de Officier van Justitie of een parketsecretaris u een strafvoorstel doet. Dit gebeurt bij het plegen van kleine strafbare feiten. Voormeerderjarige verdachten wordt dit een TOM-zitting genoemd (Taakstrafzitting Openbaar Ministerie).

Voorbeelden van zaken die op een TOM-zitting komen, zijn: eenvoudige mishandeling, vandalisme met geringe schade, winkeldiefstal, bedreiging, openlijke geweldpleging en belediging van een ambtenaar in functie.

Het OM is de enige instantie in Nederland die strafbare feiten opspoort en vervolgt. De Officier van Justitie bepaalt wie er wordt vervolgd. Het OM kan een verdachte zelf een transactievoorstel doen. Deze zijn vaak wat milder, dan de straf die de Officier van Justitie zal eisen als er wel een rechtszaak komt. Als u het voorstel accepteert, is de strafzaak afgehandeld en komt er geen rechtszaak meer.

Hoe verloopt een TOM-zitting?
U krijgt namens de Officier van Justitie van de parketsecretaris een uitnodiging om te komen op de TOM-zitting. Ook staat hierin waar, wanneer en hoe laat u moet verschijnen en van wel strafbaar feit u wordt verdacht. Het voorstel wordt u tijdens een zitting gedaan. Hier is geen rechter aanwezig.

Advocaat nodig?
U mag zich laten bijstaan door een advocaat, maar dit is niet verplicht. Wellicht komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtshulp.

Welke voorstellen kunnen mij tijdens een TOM-zitting worden gedaan?

  • Een (voorwaardelijke) taakstraf en/of leerstraf (maximaal 120 uur).
  • Het betalen van een geldsom (via acceptgiro of direct contact of via pin).
  • Het vergoeden van de eventuele schade.
  • Het seponeren onder bepaalde voorwaarde(n), bijvoorbeeld een proeftijd.
  • Een combinatie van deze voorwaarden.

Als u het voorstel heeft geaccepteerd, moet u deze juist nakomen. Als u bijvoorbeeld de taak- of leerstraf niet of niet goed uitvoert, dan kan de Officier van Justitie u dagvaarden en komt uw zaak alsnog voor de rechter. Als u het voorstel niet accepteert, dan kan de Officier van Justitie eveneens overgaan tot dagvaarding en uw zaak komt dan voor de rechter.

 

Wat wij u bieden

  1. Contact met deskundig advocaat voor mishandeling 
  2. Binnen 24 uur contact met een advocaat
  3. Vertrouwelijk en gratis eerste gesprek
  4. Duidelijke redelijke kosten (ook pro-deo!)
  5. Direct E-mail adres en 06-nummer advocaat

Er zijn op dit moment geen nieuwsberichten beschikbaar.

TOM Zitting (Om Zitting) mishandeling

TOM

TOM staat voor Taakstraf Openbaar Ministerie. Op een TOM-zitting voor mishandeling kan een officier van justitie een verdachte een taakstraf (een werkstraf of een leerstraf) of een geldboete, of een combinatie hiervan aanbieden. Bij deze besloten zitting is het niet de rechter die een straf oplegt maar de officier van justitie die een straf aanbiedt. Als de verdachte hier niet op ingaat of de taakstraf niet naar behoren uitvoert, wordt hij of zij alsnog gedagvaard voor de rechter.