Mishandeling advocaat direct geregeld

Openlijke geweldpleging

Openlijke geweldpleging is vaak in het nieuws.

Het betekent dat geweld is gepleegd op een plaats, die voor het publiek toegankelijk is, zodat het publiek kennis kan nemen) van het openlijk (in het openbaar) gepleegde geweld. Dat wordt als een ernstig feit beschouwd.

Bij openlijke geweld is het mogelijk dat iemand wordt veroordeeld voor geweldpleging, die door een ander in de groep is gepleegd. Hiervoor is wel enige bijdrage aan het groepsgeweld nodig (dit noemt men een substantiele bijdrage). Zo kan het zijn dan iemand in een groep alleen maar aanmoedigt, maar vervolgens wél wordt veroordeeld voor 'het gooien van stenen naar de politie'. Of dat iemand wordt veroordeeld voor het schoppen en slaan van een persoon, terwijl deze alleen maar een wapen heeft aangereikt.

De gevolgen van een veroordeling kunnen dus groot zijn, ook in verband met de groepsaansprakelijkheid die kan bestaan voor schade aan benadeelden/slachtoffers. Ook worden voor openlijke geweldpleging vaak forse werkstraffen opgelegd en is - afhankelijk van de zaak, het geweld en schade/letsel - gevangenisstraf niet uitgesloten.

Het is dan ook belangrijk snel een advocaat in te schakelen om u in de rechtszaak bij te staan. Uw advocaat is op de hoogte van de complexe wetgeving over openlijke geweldpleging en de strafmaat. Uw advocaat adviseert u over uw positie en wat u moet doen. Mogelijk moeten er getuigen worden gehoord, kunt u een beroep doen op zelfverdediging of is vrijspraak een mogelijkheid...

Als u het formulier invult wordt snel en vrijbijvend contact met u opgenomen door een advocaat met ervaring in openlijke geweldpleging

Wij hebben enkele gegevens nodig om contact met u op te nemen

(Dit kost een paar minuten. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen aan een advocaat verstrekt)

U accepteert met het invullen onze beperking van aansprakelijkheid en privacyreglement

Openlijke Geweldpleging (Wikipedia)

Openlijke geweldpleging of gezamenlijke openlijke geweldpleging is het openlijk in vereniging plegen van geweld tegen personen of goederen. Het zelf plegen van geweld is sinds2000 geen vereiste meer voor openlijke geweldpleging.[1] Een individu dat niets doet maar slechts deel uitmaakt van de groep waarin één of meer geweldplegers zitten, maakt zich niet zonder meer schuldig aan openlijke geweldpleging. Hiervoor is een werkelijke bijdrage aan het geweld vereist. Deze bijdrage hoeft niet te bestaan uit het plegen van geweld, maar kan ook bestaan uit het verschaffen van middelen of het aanmoedigen van het geweld. In de memorie van toelichting stelt de minister van justitie dat "de betekenis dat de betrokkene een bijdrage moet leveren, moet niet worden onderschat. [2]

In lid 3 van de delictsomschrijving is bepaald dat artikel 81 buiten toepassing blijft. Artikel 81 van het Wetboek van Strafrecht: "Met het plegen van geweld wordt gelijkgesteld het brengen in een staat van bewusteloosheid of onmacht."[3]

Dit strafbare feit is een misdrijf, want het is geregeld in het tweede boek van het Wetboek van Strafrecht. De strafbepaling is opgenomen in artikel 141. Dit artikel trad op 1 september 1886in werking en werd gewijzigd in 1984 en 2000.

Wat wij u bieden

  1. Contact met deskundig advocaat voor mishandeling 
  2. Binnen 24 uur contact met een advocaat
  3. Vertrouwelijk en gratis eerste gesprek
  4. Duidelijke redelijke kosten (ook pro-deo!)
  5. Direct E-mail adres en 06-nummer advocaat

Er zijn op dit moment geen nieuwsberichten beschikbaar.