Mishandeling advocaat direct geregeld

zware mishandeling

Zware mishandeling is een vorm van mishandeling waarbij het letsel volgens de Officier van Justitie als zwaar kan worden aangemerkt. Zwaar lichamelijk letsel is letsel dat niet (zoals bij eenvoudige mishandeling) beperkt/licht is gebleven

Als het letsel zwaarder is (zoals een complexe botbreuk of ernstig inwendig letsel ) dan kan er sprake zijn van zwaar lichamelijk letsel. Het is de Officier van Justitie die bepaalt waar u voor wordt vervolgd. Voor de vraag of letsel zwaar is heeft de hoge rechter in Nederland (Hoge Raad) uitgangspunten ontwikkeld. Een deskundig advocaat kan hiermee betwisten dat van zwaar letsel door mishandeling sprake is.

Op mishandeling dat zwaar letsel als gevolg heeft staat een maximumstraf van vier jaren gevangenisstraf of een (maximale) werkstraf. Als de mishandeling tot de dood heeft geleid staat er een maximumstraf van zes jaren op. Als u het zwaar lichamelijk letsel heeft gewild (uw opzet was gericht op het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel) gelden andere straffen: Dan geldt een maximumstraf van 8 jaren gevangenisstraf (en 10 jaar als het slachtoffer is overleden). Bij poging tot zware mishandeling is het (zware) letsel uitgebleven, maar wordt u wel verweten dat toebrengen te hebben geprobeerd. Ook dat is een ernstig feit.

Het is belangrijk voor een mishandeling zaak met zwaar lichamelijk letsel direct een advocaat in te schakelen. Gevangenisstraf is niet uitgesloten. Bovendien kan uit uw verklaring mogelijk opzet worden afgeleid, ook al zegt u zelf dat u het letsel niet heeft gewild (De rechter kan dus uit feiten en omstandigheden toch opzet afleiden, al ontkent u dit te hebben gehad!).

Voor zware mishandeling bestaan er richtlijnen (uitgangspunten) voor de straf. Dit zijn algemene uitgangspunten waar regelmatig van wordt afgeweken, bijvoorbeeld bij huiselijk geweld, recidive of als sprake is van geweld tegen hulpverleners. Ook de ernst van het letsel bij het (vermeende) slachtoffer kan worden meegenomen bij de strafmaat voor mishandeling. Uw advocaat adviseert u over uw positie en wat u moet doen (vrijspraak? Welke straf? Mogelijk kunt u een beroep doen op noodweer/zelfverdediging?) en ervoor zorgen dat straf uitblijft of beperkt blijft.

Vul het formulier in en een advocaat ervaren met straf voor mishandeling neemt gratis contact met u op (ook pro deo)

Wij hebben enkele gegevens nodig om contact met u op te nemen

(Dit kost een paar minuten. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen aan een advocaat verstrekt)

U accepteert met het invullen onze beperking van aansprakelijkheid en privacyreglement

Wat wij u bieden

  1. Contact met deskundig advocaat voor mishandeling 
  2. Binnen 24 uur contact met een advocaat
  3. Vertrouwelijk en gratis eerste gesprek
  4. Duidelijke redelijke kosten (ook pro-deo!)
  5. Direct E-mail adres en 06-nummer advocaat

Er zijn op dit moment geen nieuwsberichten beschikbaar.