Mishandeling advocaat direct geregeld

Strafbeschikking mishandeling

Accepteer niet zomaar een strafbeschikking!

Als u een strafbeschikking krijgt voor mishandeling of (openlijke) geweldpleging, betekent dit dat u een straf krijgt opgelegd van de Officier van Justitie. Dit zonder dat een rechter hier een uitspraak over heeft gedaan.

Als u niets doet, dan staat deze straf binnen twee weken na verstrekken van de strafbeschikking vast. Deze straf kan een boete inhouden, maar ook een (forse) werkstraf. 

Deze straf wordt gewoon op uw Strafblad (documentatie) vermeld. U kunt hier later problemen mee krijgen als u een Verklaring over het Gedrag (VOG) nodig heeft, voor een dienstbetrekking. Ook kan het accepteren gevolgen hebben voor de (civiele) aansprakelijkheid. De schuld staat dan mogelijk in beginsel vast, wat later tot een vervelende schadeclaim kan leiden. Ook wordt niet altijd goed gekeken door de Officier van Justitie naar de mogelijkheid van vrijspraak in uw zaak.

Het is dan ook belangrijk een strafbeschikking niet zomaar te accepteren, maar uw zaak direct te laten beoordelen door een deskundig advocaat

Uw advocaat kan ook verzet instellen tegen de strafbeschikking voor mishandeling, waarmee de zaak alsnog aan een onafhankelijk rechter wordt voorgelegd. LET OP: De termijn hiervoor is twee weken na verstrekking van de strafbeschikking voor mishandeling.

Neem direct gratis en vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier. Wij bellen u dan snel terug.

Wij hebben enkele gegevens nodig om contact met u op te nemen

(Dit kost een paar minuten. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen aan een advocaat verstrekt)

U accepteert met het invullen onze beperking van aansprakelijkheid en privacyreglement

Strafbeschikking mishandeling verzet instellen

Niet eens met de strafbeschikking

Is degene aan wie de strafbeschikking voor mishandeling of openlijke geweldpleging is opgelegd het niet eens met deze strafbeschikking, dan kan verzet worden ingesteld bij de officier van justitie.

Als verzet wordt ingesteld tegen de strafbeschikking, dan wordt de inning van de boete tijdelijk stopgezet. Dit gebeurt niet wanneer de officier van justitie van mening is dat de verzetstermijn is verstreken.

Als niet binnen de geldende termijn verzet wordt ingesteld, komt vast te staan dat betreffende persoon zich schuldig heeft gemaakt aan het strafbare feit.

Schriftelijk of in persoon verzet instellen

Wat gebeurt er met het verzetschrift?

Wanneer verzet wordt ingesteld, kan de officier van justitie

a. de zaak voorleggen aan de rechter;  
De officier van justitie kan op de rechtszitting een zwaardere sanctie eisen. Het vervolg van de zaak is afhankelijk van de uitspraak van de rechter.

óf

b. beslissen om de strafbeschikking in te trekken of te wijzigen.
Trekt de officier van justitie de strafbeschikking voor mishandelign of geweldpleging in (seponeren), dan is de strafvervolging daarmee beëindigd. 
Als de officier van justitie de zaak wijzigt, dan wordt een gewijzigde strafbeschikking verstuurd. Het verzet blijft dan nog wel van kracht. Is betreffende persoon het ook met de gewijzigde strafbeschikking niet eens, dan is het belangrijk dat hij deze niet betaalt. Na het verstrijken van de vervaldatum van de boete wordt de zaak voor aan het Openbaar Ministerie overgedragen en neemt het Openbaar Ministerie het verzet verder in behandeling.

 

Wat wij u bieden

  1. Contact met deskundig advocaat voor mishandeling 
  2. Binnen 24 uur contact met een advocaat
  3. Vertrouwelijk en gratis eerste gesprek
  4. Duidelijke redelijke kosten (ook pro-deo!)
  5. Direct E-mail adres en 06-nummer advocaat

Strafbeschikking Mishandeling

Mag het Openbaar Ministerie (OM) zelf een straf opleggen?

Het Openbaar Ministerie (OM) mag voor een aantal veel voorkomende strafbare feiten zelf een straf opleggen, zonder tussenkomst van een rechter. Dit heet OM-afdoening. De straf die het OM oplegt heet een strafbeschikking.

OM-afdoening

Een deel van de zaken die eerst door rechters werd gedaan, is nu bij het OM komen te liggen. De officier van justitie kan alleen een strafbeschikking opleggen bij overtredingen en bij misdrijven waar maximaal 6 jaar gevangenisstraf op staat. En alleen als de schuld vaststaat. Het OM kan geen gevangenisstraf opleggen, dat blijft een taak van de rechter. Voor mishandeling en openlijke geweldpleging kan dus een strafbeschikking worden opgelegd. Ook bij zwaar letsel als gevolg van mishandeling, is een strafbeschikking mogelijk.